ลงนามถวายพระพร
8 สิงหาคม 2019
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร
9 สิงหาคม 2019