การเสนอวิสัยทัศน์ของผู้สมัคร และผู้ได้รับการเสนอชื่อ อธิการบดี
26 สิงหาคม 2019
ประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามและบริหารงานหลักสูตร ครั้งที่ 1/2562
26 สิงหาคม 2019