ศึกษาดูงาน ณ บริษัท อิขิตัน โรจนะ อยุธยา จำกัด
21 ตุลาคม 2019
ขอแสดงความยินดี
22 ตุลาคม 2019