รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2563 ระดับปริญญาตรี
1 ตุลาคม 2019
ฝึกทักษะการปฏิบัติการเรื่องผล ศึกษาลักษณะโครงสร้างของผลชนิดต่างๆ
3 ตุลาคม 2019