ฝึกทักษะการขับและการดูแลรักษารถแทรกเตอร์/เครื่องตัดหญ้าขนาดเล็ก
24 ตุลาคม 2019
ศึกษาดูงาน ณ บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)
25 ตุลาคม 2019