ประชุมโครงการจัดหารายได้(COE)
11 พฤศจิกายน 2019
มทร.ธัญบุรี ศูนย์รังสิต มอบผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยฯ แก่เจ้าอาวาสวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า(รังสิต)
12 พฤศจิกายน 2019