มทร.ธัญบุรี ศูนย์รังสิต มอบผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยฯ แก่เจ้าอาวาสวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า(รังสิต)
12 พฤศจิกายน 2019
ประเพณีลอยประทีปตามวิถีสู่สายนทีเมืองธัญบุรี
12 พฤศจิกายน 2019