การประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย SEE-Bangkok 2019
12 พฤศจิกายน 2019
‘หัวเทค’ จีน ทุ่ม 125ล. สร้างแล็ป ปั้นกำลังคนดัน 5G ร่วมกับ มทร.ธัญบุรี
12 พฤศจิกายน 2019