ประชุมคณะกรรมการจัดงานเกษตรสัมพันธ์
14 พฤศจิกายน 2019
โครงการแต่งกายผ้าไทย ตามวิถีไทย
15 พฤศจิกายน 2019