โครงการแต่งกายผ้าไทย ตามวิถีไทย
13 กันยายน 2019
พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
17 กันยายน 2019