ฝึกฏิบัติการตรวจวิเคราะห์หาค่า Co2 กับ DO
19 กันยายน 2019
โครงการแต่งกายผ้าไทย ตามวิถีไทย
20 กันยายน 2019