ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2562
25 พฤศจิกายน 2019
ลงนามบันทึกความร่วมมือ กับ State Polytechnic of Jember , Indonesia
26 พฤศจิกายน 2019