ลงนามบันทึกความร่วมมือ กับ State Polytechnic of Jember , Indonesia
26 พฤศจิกายน 2019
โครงการแต่งกายผ้าไทย ตามวิถีไทย
29 พฤศจิกายน 2019