ถ่ายทำและสัมภาษณ์วิดีทัศน์ “เกษตรดิจิตอล”
4 ธันวาคม 2019
ประชุมหารือจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 6
4 ธันวาคม 2019