ฝึกทักษะการเรียนรู้เรื่องการเจริญเติบโตของพืช และการสะสมน้ำหนักแห้ง
11 ธันวาคม 2019
ประชุมพื้นที่ศูนย์รังสิต กำหนดขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบ
12 ธันวาคม 2019