กิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2555
19 มิถุนายน 2012
เยี่ยมชมคณะเทคโนโลยีการเกษตร
22 มิถุนายน 2012