พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา
13 มกราคม 2020
ประชุมเตรียมความพร้อมงานแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 5
14 มกราคม 2020