ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ด้านการบริหารจัดการ ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 7
22 มกราคม 2020
คณบดีให้โอวาทนักศึกษาเข้าร่วมแข่งทักษะทางวิชาการเกษตร
27 มกราคม 2020