คณบดีให้โอวาทนักศึกษาเข้าร่วมแข่งทักษะทางวิชาการเกษตร
27 มกราคม 2020
งานประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 21
29 มกราคม 2020