ประชุมสรุปเตรียมงานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 26 และงาน 85 ปี เกษตรทุ่งรังสิต
20 กุมภาพันธ์ 2020
ศึกษาดูงานคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
24 กุมภาพันธ์ 2020