การจัดลำดับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562
5 พฤษภาคม 2020
ประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณเงินรายได้
12 พฤษภาคม 2020