ประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการเสนอขอ GMP และ อย.​ไส้กรอก
26 พฤษภาคม 2020
ประชุมสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
27 พฤษภาคม 2020