ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาขาประมง สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ จำนวน 1 ชุด
1 กรกฎาคม 2020
งานมหกรรม Agri Museum Expo 2020
3 กรกฎาคม 2020