ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ COE
10 สิงหาคม 2020
ถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
11 สิงหาคม 2020