กิจกรรมแนะแนวโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
14 ตุลาคม 2020
ศึกษาดูงานที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
15 ตุลาคม 2020