โครงการสานสัมพันธ์ร่วมใจรวมเป็นหนึ่งเทคโนฯเกษตร
3 ตุลาคม 2020
ฝึกปฏิบัติจริงนอกเวลาเรียนและหารายได้ ณ อำเภอปางปะกง
5 ตุลาคม 2020