ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 4 อัตรา
1 ตุลาคม 2020
วิชาคุณภาพน้ำทางประมง
1 ตุลาคม 2020