ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
14 ตุลาคม 2020
วิชาบรรจุภัณฑ์อาหาร
16 ตุลาคม 2020