ศึกษาดูงาน​โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง
16 ตุลาคม 2020
วิชาทักษะวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
19 ตุลาคม 2020