วิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม
27 ตุลาคม 2020
ศึกษาดูงานคูโบต้าฟาร์ม
28 ตุลาคม 2020