พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันปิยะมหาราช
22 ตุลาคม 2020
งานกฐินวัดสิงห์สุทธาวาส
25 ตุลาคม 2020