ส่งเสริมเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าไทย
30 ตุลาคม 2020
กิจกรรมแนะแนวโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
6 พฤศจิกายน 2020