กิจกรรมแนะแนวโรงเรียนไผ่แก้ววิทยา
4 ธันวาคม 2020
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการพื้นที่ มทร.ธัญบุรี ศูนย์รังสิต
7 ธันวาคม 2020