การเลือกตั้งตัวแทนคณาจารย์ประจำ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจำคณะ ประเภทกรรมการจากคณาจารย์ประจำ
27 เมษายน 2021
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบTCAS3 – ADMISSION1 (ม.6/กศน.)
10 พฤษภาคม 2021