ประชาสัมพันธ์โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนระหว่างคณะเทคโนโลยีการเกษตร กับ Tianjin​ Agricultural​ University (TJAU)
4 ตุลาคม 2021
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
14 ตุลาคม 2021