น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
14 ตุลาคม 2021
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
14 ตุลาคม 2021