แบบแสดงความจำนงขอรับบัตรจอดรถผ่านเข้า-ออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต
20 ตุลาคม 2021
พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
20 ตุลาคม 2021