โครงการนวัตกรรมการผลิตโคเนื้อคุณภาพพรีเมี่ยมเพื่อรองรับตลาดระดับบน
26 มีนาคม 2022
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร
31 มีนาคม 2022