พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563
22 มีนาคม 2022
หารือร่วมกับเจ้าของพื้นที่โครงการ 500 ไร่
30 มีนาคม 2022