เปิดรับสมัครนักศึกษาชาวต่างชาติเพื่อเข้าร่วมโครงการ E-CUBE-I Scholarship 2022
22 เมษายน 2022
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ที่สนับสนุนการดำเนินงานของ สบยช.
27 เมษายน 2022