ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 2 อัตรา
21 เมษายน 2022
เปิดรับสมัครนักศึกษาชาวต่างชาติเพื่อเข้าร่วมโครงการ E-CUBE-I Scholarship 2022
22 เมษายน 2022