รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา
4 กรกฎาคม 2022
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
7 กรกฎาคม 2022