สำรวจพื้นที่เพื่อดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตพืชปลอดสารพิษ
11 พฤษภาคม 2022
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จำนวน 3 อัตรา
23 พฤษภาคม 2022