งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 มทร.ธัญบุรี
23 กันยายน 2022
เปิดห้องพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต
29 กันยายน 2022