ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบริหารงานเพื่อความเป็นเลิศระดับคณะ
20 กันยายน 2022
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จำนวน 2 อัตรา
22 กันยายน 2022