แสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปี 2565
23 กันยายน 2022
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารการประมง จำนวน 1 งาน
27 กันยายน 2022