รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จำนวน 2 อัตรา
22 กันยายน 2022
งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 มทร.ธัญบุรี
23 กันยายน 2022