รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนสถาบันเสรินหนง
5 ตุลาคม 2022
การแข่งขันกีฬาพระพิรุณเกมส์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2565
8 ตุลาคม 2022