ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 1/2566
10 มกราคม 2023
การแข่งขันทักษะทางวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 9
12 มกราคม 2023