รับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบ TCAS1 (ม.6/กศน.) และรอบโควตา (ปวช.)
3 พฤศจิกายน 2022
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 11/2565
8 พฤศจิกายน 2022